Podpora klubu

Klub od svojho začiatku funguje na princípe dobrovoľníctva. Vedenie klubu a tréneri venujú svoj čas pre futbalistov bez nároku na odmenu. Aj ostatná činnosť, ktorá je  dôležitou súčasťou fungovania klubu (doprava na zápasy, údržba ihriska vo vhodnom stave na tréningy a ligové zápasy, údržba dresov a priestorov), je dielom dobrovoľnej práce ľudí z radov saleziánov, nadšencov pre klub a rodičov chlapcov.

Aj vďaka tejto dobrovoľníckej práci je členský príspevok do klubu nízky (40€), a preto je dostupný aj pre chlapcov z finančne slabších rodín.

Ak fandíte futbalu a našej práci, môžete nás podporiť podľa svojich možností v týchto smeroch:

1. Dobrovoľnícka pomoc pri brigádach – nechajte kontakt u p. Peciara

2. Doprava na ligové zápasy – z radov rodičov hráčov

3. Finančný dar poslaný na účet (č. ú: SK35 0200 0000 0000 7803 9212, správa: SFC)

4. Sponzorstvo formou darovacej zmluvy – kontaktuje J. Juru

5. Darovanie 2% zo zaplatenej dane – info na stránke saleziánskeho strediska v aktuálnom období

6. Iný spôsob – kontaktujte p. Peciara