Ziaci program 27.5. – 2.6.

Tento tyzden nasledovne:
Utorok trening o 18:30. Zraz 18:20
Stvrtok trening o 19:00 po sv.omsi.
Domaci zapas so Zvoncinom o 14:30 v nedelu 2.6. Zraz 13:30.