Poplatky na sezónu 2016/2017

Pre nadchádajúcu sezónu budú poplatky nasledovné:

Prípravka „A“ – 30 eur

Žiaci – 40 eur

Dorast – 50 eur

 

Členské príspevky hráči uhrádzajú 1x ročne a naďalej nimi budú pokrývané výdavky súvisiace s organizačným a technickým zabezpečením klubu. Zvýšenie členského príspevku súvisí najmä s novým poplatkom pre SFZ za každého hráča a zvyšujúcimi sa nákladmi na cestovné pre dorastencov.

Poplatok treba zaplatiť trénerom do nedele 25. 9. 2016.

Samozrejme v prípade problému s financiami je možnosť dohody s trénerom.

Do 22.9.2016 môžete priniesť aj vzdelávacie poukazy. Treba ich odovzdať trénerom alebo Janovi Jurovi.

Vyúčtovanie